Het tabblad <Facturer aanmaken> bevat de functies en instellingen voor het aanmaken <Facturen>. Hieronder een uitleg over de verschillende velden, opties en knoppen:


Maak facturen

van week/maand/4-weken declaraties

Selecteer het/de type(n) Declaratie(s) waar u Facturen van wilt maken. Klik op de kalender  om een periode te selecteren.

Selectie(knop)

Selecteer binnen de gekozen periode welk(e) factuur/facturen aangemaakt moet(en) worden. Facturen aanmaken

<Facturen> aanmaken op basis van <Week/Maand declaraties>.


Instellingen


Factuur regels

Kandidaat naam

Indien deze optie aan staat wordt de naam van de Kandidaat in de betreffende Factuur regels opgenomen.

Periode

Indien deze optie aan staat wordt de periode in de betreffende Factuur regels opgenomen.

Declaratie omschrijving

Indien deze optie aan staat wordt de Declaratie omschrijving in de betreffende Factuur regels opgenomen.

ZZP regels ook toevoegen (Factureren=N)

Indien deze optie aan staat zullen, bij ZZP'ers, regels waarbij de optie 'Factureren' uit staat ook aan de Factuur worden toegevoegd.* Hiermee kunnen in ZZP Facturen (ofwel inkoopfacturen) ook regels getoond worden die niet aan de Opdrachtgever worden gefactureerd. Hier moet dan een kleine aanpassing in uw Factuur <Rapport> voor worden gemaakt.

Neem hiervoor contact met Actief Software op.

ZZP factuurnummer genereren

Indien deze optie aan staat zal gebruik worden gemaakt van het 'Factuur nummer' dat is ingevuld op het tabblad <Details> van het <Kandidaatscherm>.


Factureren optie

voorafgaande periodes factureren (geldt niet voor 4-weken)

Indien deze optie aan staat zullen bij het Factureren van een periode ook automatisch Facturen worden gemaakt van voorgaande perioden die nog niet gefactureerd zijn. Geldt niet voor 4-weken periodes.

Aangepaste aanmaakdatum

Indien u een andere 'Aanmaakdatum' wilt hanteren (tabblad <Algemeen> van het <Factuurscherm>) dan de huidige datum, kunt u deze hier invullen. Klik op ▼ voor een kalender.


Factuurnummering

Standaard

Indien deze optie aan staat zullen alle Facturen één oplopende nummering krijgen.

Per filiaal

Indien één van deze opties aan staan zullen Facturen per Afdeling/Categorie/Project een eigen nummering krijgen. Ook worden er aparte export bestanden voor het geselecteerde boekhoudpakket gemaakt. De nummering begint met het jaartal, dan de Filiaal/Categorie/Projectcode, drie nullen en een 1 voor de eerste Factuur.

Per categorie

Per project


Factuur boekdatum

Begin periode

Indien deze optie aan staat zal de eerste dag van de betreffende periode gebruikt worden als boekdatum.

Eind periode

Indien deze optie aan staat zal de laatste dag van de betreffende periode gebruikt worden als boekdatum.

Aanmaakdatum

Indien deze optie aan staat zal de 'Aanmaakdatum' (tabblad <Algemeen> van het <Factuurscherm>) gebruikt worden als boekdatum.

Gedefinieerde datum

Indien deze optie aan staat zal de gedefinieerde boekdatum, ingevoerd bij Tabel onderhoud-><ML periodes>, gebruikt worden als boekdatum.N.B.: *De 'ZZP' optie is te vinden op het tabblad <Details> in het <Kandidaatscherm> en de 'Factureren' optie in het <Declaratie codes scherm> van het tabblad <Declaratie codes> van het <Accountscherm>.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation