Door middel van <Queries> kunt u handmatig gegevens uit de database ophalen, verzamelen, invoeren, manipuleren, etc. Dit wordt gedaan aan de hand van SQL, ofwel structured Query language. Indien u zelf Queries wenst te maken is kennis van SQL vereist. U kunt echter ook contact opnemen met Actief Software en exact vertellen wat voor selectie u wilt hebben. Wij maken de Query dan voor u.


Queries kunnen alleen worden aangemaakt door Actief Software. Parameters zoals (begin- of eind)datum kunnen aangepast worden indien wenselijk. Deze parameters bevinden zich in het witte query vlak en zijn vaak aangeduid met een '@' teken, gevolgd door een naam voor deze parameter.


Bij de levering van het pakket bevat A-PerfectMatch al een aantal "standaard" queries.


Het Queriesscherm is onderverdeeld in twee velden: links de lijst van (de hierboven genoemde) opgeslagen Queries, rechts het veld voor de SQL. De 'Categorie' kolom kunt u in het vlak erboven slepen om de Queries te <Groeperen>. Ook is het mogelijk om een query op te zoeken door middel van het zoekveld helemaal bovenin. Als u op één van de items in dit vlak klikt, zal in het rechter veld de SQL verschijnen.


Het scherm beschikt over een aantal knoppen:


 Querie

Brengt u (terug) naar dit scherm.

 Uitvoeren

Voert de SQL Query uit en geeft de resultaten weer op het scherm.

 Sluiten

Sluit <Queries> af.

Query resultaten

Als u een (geldige) Query heeft uitgevoerd verschijnen de resultaten in een <Grid> op het scherm. Onder de kolom 'Mark' kunt u regels markeren (standaard zijn alle resultaten gemarkeerd). Door met de rechter muisknop op het Grid te klikken kunt u in één keer alle markeringen wissen (of alle regels markeren).


Het scherm bevat ook een aantal knoppen. Deze worden hieronder uitgelegd:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkeys

Export

De Query resultaten exporteren naar een .xls of .txt bestand.


Maak contacten

Maak voor de geselecteerde regels een Contact aan. Opent het <Contactscherm>.


Kopiëren naar klembord (Tab formaat)

Kopieert de geselecteerde regels naar het klembord in tabel formaat. Dit houdt in dat u ze in, bijvoorbeeld, Excel kunt plakken en de gegevens netjes in een tabel worden geplaatst. Dit formaat kunt u ook gebruiken voor mailing programma MailChimp


Maak agenda punten

Maak voor de geselecteerde regels een Agenda punt. Opent het <Agendascherm>.


Email zenden

  • Stuur via BCC: Maakt een nieuw e-mail bericht aan met de e-mail adressen van de geselecteerde regels als BCC.
  • Stuur via sjablonen..: Maak persoonlijke e-mails aan de hand van een <Sjabloon> en verstuur deze naar de e-mail adressen van de geselecteerde regels. In het scherm dat opent zijn in het tabblad <Mogelijke velden> de beschikbare Sjabloon codes te vinden en kunnen via het tabblad <Bijlagen> bijlagen worden toegevoegd aan de e-mails.


SMS versturen

Een SMS bericht versturen naar telefoonnummers van de geselecteerde regels.


Rapporten

Maak een nieuw <Rapport> aan of gebruik een reeds bestaand Rapport om de geselecteerde gegevens in te gebruiken. Dit rapport moet als .QR2 bestand aanwezig zijn in de map <GebruikerRapporten>.


Kandidaat info

Het <Kandidaatscherm> openen.


Opdrachtgever info

Het <Opdrachtgeverscherm> openen.


Opdracht info

Het <Opdrachtscherm> openen.


Plaatsing info

Het <Plaatsingscherm> openen.


Account info

Het <Accountscherm> openen.


Factuur info

Het <Factuurscherm> openen.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.N.B.: Wilt u meer weten over SQL, kunnen wij SQL Tutorials van w3schools.com aanraden.

Let op! Data aanpassen, toevoegen of verwijderen door middel van SQL is blijvend en doorgaans niet terug te draaien. Weet dus goed wat u vraagt! Neem bij twijfel contact op met Actief Software.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?