De codes voor Kandidaat Sjablonen. Zoek codes voor informatie afkomstig uit:<Opdrachtscherm>

De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de Opdracht gekoppeld aan de geselecteerde Plaatsing.


<Algemeen>

Code

Veld naam

%%Pl_Kontaktpersoon%%

Contactpersoon

%%Pl_Aanhefkontaktpersoon%%

Aanhef Contactpersoon


<Extra velden>

Code

Veld naam

%%Op_Veldnaam%%

Veldnaam

N.B.: Vervang 'Veldnaam' voor de waarde die is ingevuld in het veld 'Veldnaam' van het betreffende Extra veld. Deze waardes kunt u terugvinden in <Extra velden> van <Tabel onderhoud>.<Kandidaatscherm>

De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de Kandidaat waaruit de Sjabloon wordt aangemaakt.


<Algemeen>

Code

Veld naam

%%Kandidaat_Code%%

Code

%%Voornaam%%

Voornaam

%%Achternaam%%

Achternaam

%%Tussenvoegsel%%

Tussenvoegsel

%%Initialen%%

Voorletters

%%Titel%%

Titel

%%Briefnaam%%

Briefnaam

%%Naam%%

Volledige naam

%%Roepnaam%%

Roepnaam op basis van 'Tutoyeren':

  • Uit: 'Geachte Aanhef 3 Tussenvoegsel Achternaam'
  • Aan: 'Beste Voornaam'

%%Roepnaam_org%%

Roepnaam

%%Adres%%

Adres

%%Postcode%%

Postcode

%%Woonplaats%%

Woonplaats

%%Regio%%

Regio

%%Land%%

Land

%%Email%%

E-mail

%%Telefoonprive%%

Telefoon privé

%%Telefoonwerk%%

Telefoon werk

%%Mobiel%%

Mobiel

%%Geboortedatum%%

Geboortedatum

%%Geboortedatum_lang%%

Geboortedatum (voluit geschreven)

%%Geboorteplaats%%

Geboorteplaats


<Details>

Code

Veld naam

%%Inlognaam%%

Inlognaam

%%Sofinummer%%

Burgerservicenummer

%%Document%%

ID soort

%%Documentnummer%%

ID nummer

%%Documentgeldigtot%%

Geldig tot datum

%%Tewerkstellingsvergunningnummer%%

Tewerkstelling. nummer

%%Vervoer%%

Vervoer

%%Rijbewijs%%

Rijbewijs

%%Burgerlijkestaat%%

Burgerlijkestaat

%%Nationaliteit%%

Nationaliteit

%%Bedrijfsnaam%%        

Bedrijfsnaam

%%Kvknummer%%          

Kvk nummer

%%Btwnummer%%        

BTW nummer

%%Factuurnummer%%          

Factuur nummer


<Dienst>

Code

Veld naam

%%Datumindienst%%

Datum in dienst

%%Datumindienst_lang%%

Datum in dienst (voluit geschreven)

%%Datumuitdienst%%

Datum uit dienst

%%Datumuitdienst_lang%%

Datum uit dienst (voluit geschreven)

%%Fase%%

Huidige fase

%%Uitzendbeding%%

Uitzendbeding

%%Contracturen%%

Contract uren

%%Caouren%%

Cao uren


<Verlonen>

Code

Veld naam

%%Bankrekeningnummer%%

IBAN code

%%Betaalomschrijving%%

Betaal omschrijving

%%Functiegroep%%

Functiegrp. en periodiek (Functiegroep waarde)

%%Periodiek%%

Functiegrp. en periodiek (Periodiek waarde)

%%Garantiebasisuurloon%%

Garantiebasisuurloon

%%Cao_Opdrachtgever%%

Cao opdrachtgever

%%Vastloon_waarde1%%

Vast loon; Betalingen; Waarde (1)

%%Vastloon_waarde2%%

Vast loon; Betalingen; Waarde (2)

%%Vastloon_waarde3%%

Vast loon; Betalingen; Waarde (3)

%%Vastloon_waarde4%%

Vast loon; Betalingen; Waarde (4)

%%Vastloon_waarde5%%

Vast loon; Betalingen; Waarde (5)

%%Parttime_factor%%

Parttimefactor

%%Autoomschrijving1%%

Auto van de zaak; Omschrijving (1e veld)

%%Autotenaamstelling1%%

Auto van de zaak; Tenaamstelling (1e veld)

%%Autoco2uitstoot1%%

Auto van de zaak; CO2 (1e veld)

%%Autocataloguswaarde1%%

Auto van de zaak; Cat.waarde (1e veld)

%%Autobrandstoftype1%%

Auto van de zaak; Brandstoftype (1e veld)

%%Autoingangsdatum1%%

Auto van de zaak; Ingangsdatum (1e veld)

%%Autoeinddatum1%%

Auto van de zaak; Einddatum (1e veld)

%%Autowerknemersbijdrage1%%

Auto van de zaak; Eigenbijdrage (1e veld)

%%Autoomschrijving2%%

Auto van de zaak; Omschrijving (2e veld)

%%Autotenaamstelling2%%

Auto van de zaak; Tenaamstelling (2e veld)

%%Autoco2uitstoot2%%

Auto van de zaak; CO2 (2e veld)

%%Autocataloguswaarde2%%

Auto van de zaak; Cat.waarde (2e veld)

%%Autobrandstoftype2%%

Auto van de zaak; Brandstoftype (2e veld)

%%Autoingangsdatum2%%

Auto van de zaak; Ingangsdatum (2e veld)

%%Autoeinddatum2%%

Auto van de zaak; Einddatum (2e veld)

%%Autowerknemersbijdrage2%%

Auto van de zaak; Eigenbijdrage (2e veld)

N.B.: Deze codes werken alléén als er bij het aanmaken van een Sjabloon een Plaatsing is geselecteerd.


<Memo>

Code

Veld naam

%%Memo%%

 Memo


<Cv memo>

Code

Veld naam

%%CVMemo%%

CV memo


<Plaatsing>

Code

Veld naam

%%Pl_Begindatum%%

Begindatum

%%Pl_Begindatum_lang%%

Begindatum (voluit geschreven)

%%Pl_Einddatum%%

Einddatum

%%Pl_Einddatum_lang%%

Einddatum (voluit geschreven)

%%Pl_Verwachteeinddatum%%

Verwachte einddatum

%%Pl_Verwachteeinddatum_lang%%

Verwachte einddatum (voluit geschreven)

%%Pl_Opdracht_Code%%

Opdracht (code)

%%Pl_Opdrachtgever%%

Opdrachtgever

%%Pl_Functie%%

Functie

%%Pl_Urenperweek%%

Totaal (werkuren)

%%Pl_Begintijd%%

Begin tijd

%%Pl_Eindtijd%%

Eind tijd

%%Pl_Uurloon%%

Uurloon

%%Pl_Opmerking%%

Opmerking

%%Pl_Category%%

Categorie

N.B.: Deze codes werken alléén als er bij het aanmaken van een Sjabloon een Plaatsing is geselecteerd.

%%Pl_Veldnaam%%

Veldnaam

N.B.: Vervang 'Veldnaam' voor de waarde die is ingevuld in het veld 'Veldnaam' van het betreffende Extra veld. Deze waardes kunt u terugvinden in <Extra velden> van <Tabel onderhoud>.


<Extra velden>

Code

Veld naam

  %%Kn_Veldnaam%%  

Veldnaam

N.B.: Vervang 'Veldnaam' voor de waarde die is ingevuld in het veld 'Veldnaam' van het betreffende Extra veld. Deze waardes kunt u terugvinden in <Extra velden> van <Tabel onderhoud>.<Opdrachtgeverscherm>

De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de Opdrachtgever gekoppeld aan de geselecteerde Plaatsing.


<Algemeen>

Code

Veld naam

%%Pl_Og_P_Adres%%

Post adres

%%Pl_Og_P_Postcode%%

Post postcode

%%Pl_Og_P_Plaats%%

Post plaats


<Details>

Code

Veld naam

%%Pl_Og_Adres%%

Adres

%%Pl_Og_Postcode%%

Postcode

%%Pl_Og_Plaats%%

Plaats

%%Pl_Og_Telefoon%%

Telefoon

%%Pl_Werktijden%%

Werktijden (Cao)


<Afdelingen>

Code

Veld naam

%%Pl_Adres%%

Locatie; Adres

%%Pl_Postcode%%

Locatie; Postcode

%%Pl_Plaats%%

Locatie; Plaats

%%Pl_P_Adres%%

Post; Adres

%%Pl_P_Postcode%%

Post; Postcode

%%Pl_P_Plaats%%

Post; Plaats

%%Pl_Telefoon%%

Telefoon 1


<Account>

Code

Veld naam

%%Omschrijving_Declaratie_code_U%%

Uit te betalen bedrag (Uitbetalenbedrag)

%%Omschrijving_Declaratie_code_F%%

Te factureren bedrag (Factuurbedrag)

%%Ac_Omschrijving%%

Omschrijving van account

%%Ac_Schaal%%

Schaal van account

%%Ac_Referentietekst%%

Referentietekst van account

%%Ac_Cl_Functie%%

Caoloon.com functie van account

%%Ac_Cl_Schaal%%

Caoloon.com schaal van account

%%Ac_Cl_Periodiek%%

Caoloon.com periodiek van account

%%Ac_Cl_Leeftijd%%

Caoloon.com leeftijd van account

N.B.1: Vervang 'Omschrijving_Declaratie_code' voor de waarde die is ingevuld in het veld 'Omschrijving' van de betreffende Declaratie code. Vervang eventuele spaties en speciale tekens met underscores '_'.

N.B.2: Deze codes werken alléén als er bij het aanmaken van een Sjabloon een Plaatsing is geselecteerd.


<Extra velden>

Code

Veld naam

%%Og_Veldnaam%%

Veldnaam

N.B.: Vervang 'Veldnaam' voor de waarde die is ingevuld in het veld 'Veldnaam' van het betreffende Extra veld. Deze waardes kunt u terugvinden in <Extra velden> van <Tabel onderhoud>.<Tabel onderhoud>

De gegevens die gebruikt worden komen vanuit Tabel onderhoud.


<Aanhef>

Code

Veld naam

%%Aanhef1%%

Aanhef1

%%Aanhef2%%

Aanhef2

%%Aanhef3%%

Aanhef3

%%Aanhef4%%

Aanhef4


<Consultants>

Code

Veld naam

%%Consulent%%

Naam

%%Consulent_Telefoon%%

Telefoon

%%Consulent_Email%%

E-mail

%%Consulent_Functie%%

Functie

%%Consulent_Filiaal%%

Filiaal

N.B.: De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de ingelogde Consultant.


<Kandidaat consultants>

Code

Veld naam

%%Kn_Consulent%%

Naam

%%Kn_Consulent_Naam%%

(volledige) Naam

%%Kn_Consulent_Telefoon%%

Telefoon

%%Kn_Consulent_Functie%%

Functie

%%Kn_Consulent_Email%%

Email

N.B.: De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de Consultant gekoppeld aan de betreffende kandidaat.


<Opdracht consultants>

Code

Veld naam

%%Op_Consulent%%

Naam

%%Op_Consulent_Naam%%

(volledige) Naam

%%Op_Consulent_Telefoon%%

Telefoon

%%Op_Consulent_Functie%%

Functie

%%Op_Consulent_Email%%

E-mail

N.B.: De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de Consultant gekoppeld aan de betreffende opdracht. Hiervoor dient een plaatsing gekozen te worden.<Opdrachtgever consultants>

Code

Veld naam

%%Og_Consulent%%

Naam

%%Og_Consulent_Naam%%

(volledige) Naam

%%Og_Consulent_Telefoon%%

Telefoon

%%Og_Consulent_Functie%%

Functie

%%Og_Consulent_Email%%

E-mail

N.B.: De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de Consultant gekoppeld aan de betreffende opdrachtgever. Hiervoor dient een plaatsing gekozen te worden.<Filialen>

Code

Veld naam

%%FL_Naam%%

Naam

%%FL_Adres%%

Adres

%%FL_Postcode%%

Postcode

%%FL_Plaats%%

Woonplaats

%%FL_Telefoon%%

Telefoon

%%FL_Email%%

Email

%%FL_Website%%

Homepage

N.B.: De gegevens die gebruikt worden komen vanuit het Filiaal waar de ingelogde Consultant aan is toegewezen.


tabblad <Bedrijf> van <Instellingen>

Code

Veld naam

%%UB_Naam%%

Naam

%%UB_Adres%%

Adres

%%UB_Postcode%%

Postcode

%%UB_Plaats%%

Plaats

%%UB_Telefoon%%

Telefoon

%%UB_Fax%%

Fax

%%UB_Email%%

Email

%%UB_Website%%

Website

%%UB_Banknaam%%

Banknaam

%%UB_Bankrekeningnummer%%

Bankrekeningnummer

%%UB_Biccode%%

BIC

%%UB_Ibancode%%

IBAN

%%UB_Kvknummer%%

KVK nummer

%%UB_Btwnummer%%

BTW nummer

%%UB_Klant_Code%%

Geen, klantcode van uw organisatie.<Overige>

Code

Veld naam

%%Vandaag%%

Datum van vandaag

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework