In dit tabblad kunt u regels van de <Agenda Automaat> aan of uit zetten. Verder kunt u het aantal dagen per regel instellen en, indien van toepassing, een standaard meldtekst invoeren. De meldtekst is de tekst die wordt gebruikt als omschrijving in het Agenda punt dat wordt aangemaakt.


Hieronder een uitleg over de verschillende opties en velden:


Fase overgang signalering in

Een signalering krijgen als een Kandidaat naar een volgende Fase overgaat. Meer informatie over Fase overgangen vindt u hier.

Keten opmerking

Deze regel heeft geen Agenda/signalerende functie. Deze functie maakt en ververst enkel de Keten informatieregel in het <Details> tabblad in het <Kandidaatscherm>.

Geen contact met Kandidaat in

Maakt een Agenda punt aan als er een X aantal dagen geen contact meer is geweest met een Kandidaat. Werkt alleen als in het <Kandidaatscherm>:

 • Kandidaat geen Prospect is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat niet Passief is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat geen Eigen personeel is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat geen Actieve Plaatsing heeft (tabblad <Plaatsingen>).
 • Er geen recente/geplande Contacten zijn (tabblad <Contacten>).
 • Er geen recente/geplande Agenda punten zijn (recent is later dan de berekende datum: huidige datum minus het ingestelde aantal dagen, tabblad <Agenda punten>).

ook werkzame Kandidaten

Zorgt dat bovenstaande functie ook werkt voor Kandidaten die wél een Actieve Plaatsing hebben.

alleen werkzame Kandidaten

Zorgt dat bovenstaande functie alléén werkt voor Kandidaten met een Actieve Plaatsing.

Prospect Kandidaat contact in

Maakt een Agenda punt aan als er een X aantal dagen geen contact meer is geweest met een Prospect Kandidaat. Werkt alleen als in het <Kandidaatscherm>:

 • Kandidaat een Prospect is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat niet Passief is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat geen Eigen personeel is (tabblad <Algemeen>).

én:

 • De <Agenda Automaat> draait op de exacte dag dat dit Agenda punt aangemaakt dient te worden.

Let op: Deze signalering is éénmalig!

Geen contact met opdrachtgever in

Maakt een Agenda punt aan als er een X aantal dagen geen contact meer is geweest met een Opdrachtgever. Werkt alleen als in het <Opdrachtgeverscherm>:

 • Opdrachtgever geen Prospect is (tabblad <Algemeen>).
 • Opdrachtgever niet Passief is (tabblad <Algemeen>).
 • Opdrachtgever geen recente/geplande Opdrachten heeft (tabblad <Opdrachten>).
 • Er geen recente/geplande Contacten zijn (tabblad <Contacten>).
 • Er geen recente/geplande Agenda punten zijn. (Recent is later dan de berekende datum: huidige datum minus het ingestelde aantal dagen, tabblad <Agenda punten>).

Geen contact over opdracht in

Maakt een Agenda punt aan als er een X aantal dagen geen contact meer is geweest over een Opdracht. Werkt alleen als in het <Opdrachtscherm>:

 • Opdracht geen Prospect is (tabblad <Algemeen>).
 • Opdracht niet op Afgewerkt staat (tabblad <Algemeen>).
 • Opdracht niet op Wissen staat (tabblad <Algemeen>).

Verjaardag Kandidaten over

Maakt een Agenda punt aan als een Kandidaat binnen X dagen jarig is. Werkt alleen als in het <Kandidaatscherm>:

 • Kandidaat geen Prospect is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat niet Passief is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat geen Eigen personeel is (tabblad <Algemeen>).

én:

 • De <Agenda Automaat> draait op de exacte dag dat dit Agenda punt aangemaakt dient te worden.

Alleen werkzame Kandidaten

Zorgt dat bovenstaande functie alléén werkt voor Kandidaten met een Actieve Plaatsing (tabblad <Plaatsingen>).

Verjaardag opdrachtgevers over

Maakt een Agenda punt aan als een Contactpersoon binnen X dagen jarig is. Werkt alleen als in het <Opdrachtgeverscherm>:

én:

 • De <Agenda Automaat> draait op de exacte dag dat dit Agenda punt aangemaakt dient te worden.

Alleen actieve opdrachtgevers

Zorgt dat bovenstaande functie alléén werkt voor opdrachtgevers met een actieve Opdracht (tabblad <Opdrachten>).

Beschikbaarheid over

Maakt een Agenda punt aan als een periode van (on)beschikbaarheid van een Kandidaat binnen X dagen afloopt. Werkt alleen als in het <Kandidaatscherm>:

 • Kandidaat geen Prospect is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat niet Passief is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat geen Eigen personeel is (tabblad <Algemeen>).

én:

 • De <Agenda Automaat> draait op de exacte dag dat dit Agenda punt aangemaakt dient te worden.

ook voor "Van datum"

Zelfde als bovenstaande, maar dan uitgaande van de aanvangsdatum in plaats van de einddatum.

Geldigheid documenten over

Maakt een Agenda punt aan als de 'Geldig tot' datum van documenten bij Kandidaten, Opdrachten, Opdrachtgevers, Documenten en <Registraties> bij Kandidaten binnen X dagen gepasseerd wordt. Naast de tekst uit het veld "Melding" wordt in het Agenda punt ook aangegeven welk document precies afloopt. Werkt alleen als in het <Kandidaatscherm>/<Opdrachtscherm>/<Opdrachtgeverscherm>:

én:

 • De <Agenda Automaat> draait op de exacte dag dat dit Agenda punt aangemaakt dient te worden.

Alleen werkzame Kandidaten

Zorgt dat bovenstaande functie alléén werkt voor Kandidaten met een Actieve Plaatsing (tabblad <Plaatsingen>).

Afloop plaatsing over

Maakt een Agenda punt aan als Plaatsing van een Kandidaat binnen X dagen afloopt. Werkt alleen als in het <Kandidaatscherm>:

 • Kandidaat geen Prospect is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat niet Passief is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat geen Eigen personeel is (tabblad <Algemeen>).

én:

 • De <Agenda Automaat> draait op de exacte dag dat dit Agenda punt aangemaakt dient te worden.

Betermelding over

Maakt een Agenda punt aan als verwachte hersteldatum binnen X dagen is. Werkt alleen als in het <Kandidaatscherm>:

 • Kandidaat geen Prospect is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat niet Passief is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat geen Eigen personeel is (tabblad <Algemeen>).

én:

 • De <Agenda Automaat> draait op de exacte dag dat dit Agenda punt aangemaakt dient te worden.

Poortwachter over

Maakt een Agenda punt aan als een Kandidaat binnen X dagen 42 weken ziek is. Werkt alleen als in het <Kandidaatscherm>:

 • Kandidaat geen Prospect is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat niet Passief is (tabblad <Algemeen>).
 • Kandidaat geen Eigen personeel is (tabblad <Algemeen>).
 • Het geen zwangerschap betreft (<Ziektescherm> in het tabblad <Ziekte>).
 • Er geen hersteldatum is ingevuld (<Ziektescherm> in het tabblad <Ziekte>).

én:

 • De <Agenda Automaat> draait op de exacte dag dat dit Agenda punt aangemaakt dient te worden.

Te late betaling

Maakt een Agenda punt aan als de betaaltermijn van een Factuur binnen X dagen overschreden wordt. Werkt alleen als in het <Factuurscherm>:

 • De <Betaald> optie niet staat aangevinkt (tabblad <Algemeen>).

én:

 • De <Agenda Automaat> draait op de exacte dag dat dit Agenda punt aangemaakt dient te worden.

Eerste/Tweede/Derde aanmaning

Maakt een Agenda punt aan als:

Kredietlimiet

Maakt een Agenda punt aan als:

 • Het totaalbedrag van openstaande Facturen de Kredietlimiet van een Opdrachtgever overschrijdt (tabblad <Details> van het <Opdrachtgeverscherm>).

Urencriterium

Maakt een Agenda punt aan als een Kandidaat over X uur het urencriterium van de Opdrachtgever overschrijdt (tabblad <Details> van het <Opdrachtgeverscherm>). Werkt alléén als:

 • Het aantal uren dat is ingevuld in de <Agenda Automaat> niet lager is dan het aantal uur dat een Kandidaat gemiddeld per dag werkt.

Reservering uitbetalen

Maakt een Agenda punt aan als een Kandidaat X aantal dagen uit dienst is en de Opgebouwde reserveringen nog niet zijn uitbetaald (dient doorgaans binnen 6 weken na uitdiensttreding uitbetaald te worden). Werkt alléén als in het <Kandidaatscherm>:

 • Het Datum uit dienst veld is ingevuld bij de Kandidaat (tabblad <Dienst>).
 • Minstens één van de Opgebouwde reserveringen groter is dan 0 (tabblad <Verlonen>).

én:

 • De <Agenda Automaat> draait op de exacte dag dat dit Agenda punt aangemaakt dient te worden.

Eindig plaatsing waar verwachteinddatum is bereikt

Deze regel heeft geen Agenda/signalerende functie. Als in het <Opdrachtscherm> de Verwachte einddatum in het <Plaatsingscherm> (tabblad <Plaatsingen>) is bereikt, zal deze automatisch bij Einddatum worden ingevuld en de optie Actief zal worden uitgezet.

Afspraak inplannen met Kandidaat met contacttype

Maakt elke X dagen een Agenda punt aan voor <Contact type> Y (zoals bijvoorbeeld 'Evaluatiegesprek'). De te selecteren Contacttypes kunt u beheren via <Contacttypes> in <Tabel onderhoud>.

Minimum loon

Controleert bij Kandidaten met een Actieve plaatsing of zij nog aan het minimumloon voldoen. Zo niet, dan wordt er een Agenda punt aangemaakt. Dit alles wordt bepaald met de gegevens uit:

Transitievergoeding verplicht over

Maakt een Agenda punt aan als een Kandidaat over X aantal dagen twee jaar (incl. onderbrekingen) in dienst is en dus recht heeft op een transitievergoeding.

Evaluatiegesprek over

Maakt een Agenda punt aan als een X aantal dagen na het begin van een Plaatsing een evaluatie gesprek ingepland moet worden.

AVG toestemming

Maakt een Agenda punt aan als de AVG toestemming (tabblad <Details> van het <Kandidaatscherm>) binnen X dagen vervalt.

Document kopie 4weken controle

Maakt een Agenda punt aan als een Kandidaat 4 weken (min X dagen) na inschrijving (nog) niet geplaatst is en deze items heeft in het tabblad <Documenten> van het <Kandidaatscherm>.

Meldingen obv queries

Maakt een Agenda punt aan indien er een "Agenda query" is aangemaakt. Voor een Agenda query dient u contact op te nemen met Actief Software voor de mogelijkheden.

Geldigheid accounts over

Maakt een Agenda punt aan als een <Account> dreigt te verlopen over X dagen.

Caoloon.com: Cao's ophalen

Met deze optie worden de Cao's opgehaald die gelden binnen het gekozen Caoloon.com abonnement.

Caoloon.com: Uurloon controleren bij actieve accounts

Hiermee wordt gecontroleerd of de actieve accounts nog steeds voldoen aan het minimum uurloon criteria van de betreffende Cao.

Matchprofielen

Indien deze optie aan staat zal de <Agenda Automaat> bij alle Kandidaten kijken of de <Matchprofielen> in het <Kandidaatscherm> overeenkomen met nieuwe Opdrachten in uw database. Als dit het geval is zullen er automatisch e-mails naar de betreffende Kandidaten worden gestuurd omtrent de matchende Opdrachten.

www.uwsite.nl

Indien u gebruik maakt van de bovenstaande Matchprofielen functie, dient u hier de locatie op te geven van het bestand 'matchprofielen.pl' op uw website.

Starttijd

De tijd waarop de <Agenda Automaat> zal draaien. Kies een tijd in de avond uren zodat de <Agenda Automaat> Agenda punten voor de volgende dag kan klaarzetten.

Actief

Indien deze functie aan staat zal <Agenda Automaat> vanzelf op de ingestelde tijd gaan draaien.

Voor gebruikers zonder eigen server

Speciaal voor A-PerfectMatch gebruikers zónder eigen server kijkt A-PerfectMatch na het opstarten van A-PerfectMatch of de <Agenda Automaat> die dag al gedraaid heeft. De Automaat kijkt dan tot 14 dagen terug, zodat de dagen die overgeslagen zijn (bijvoorbeeld het weekend) ook nog nagelopen worden. Indien u gebruik wilt maken van deze controle functie, dient u in het tabblad <Algemeen> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud> de optie Agenda aan te zetten. Deze functie draait dus ook vanaf elke gewone computer/laptop.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation